top of page

МЕТАБ - био препарат

Технология:Мicrotech и Мicrostim

Активно вещество:Beauveria Bassiana,Metarhizium Anisopilae.Oбщо анаеробно тегло:над 10*9CFU/g

Вид на формулацията:Разтворим концентрат

Категория на употреба:Непрофесионална

Разрешение за употреба в РП България:100-300ml./Дка с работен разтвор 100л.вода/Дка

Удостоверение за регистрация №0254/06.12.2017г.

Домати,Пипер,Патладжан-Белокрилки(Trialeurodes raporariovum,Bemisia tabaci), Трипс(Frankliniella occidentalis,Trips spp.),Oбикновен паяжинообразуващ акар(Tetranychus urticae). 

100-300мл./Дка с работен разтвор 100л.вода/Дка100-300мл./Дка с работен разтвор 100л.вода/дка-телени червей(Аgriotes sp.)чрез поливане на почвата около растенията при разсаждане и чрез капковата система.

Краставици,Диня,Тиква,Тиквички срещу:Белокрилки,Трипс.100-300мл./Дка с работен разтвор 100л.вода/Дка 

Череши-Черешова муха(Rhagoletis cerasi) 100-300мл./Дка с работен разтвор 50л.вода/Дка

Царевица,Слънчоглед срещу телен червей(Agriotes sp.)чрез третиране на почвата.

По-ниската доза се прилага при по-слабо нападение от неприятелите,по-високата при по-силно нападение при всички изброени култури.

Начин на действие:

Опаразитява насекомите(Възрастни и ларви) и разрушава тяхното хитиново покритие благодерение на хитинолитичните ензими.Продукта действа основно при контакт.Конидиите на гъбата се задържат за кутикулата на насекомите и акарите,покълват и проникват в тялото на гостоприемника,като по този начин го обхващат изцяло.Смъртта се дължи на механичното проникване на мицела и последващата загуба на вода и хранителни вещества от жертвата.МЕТАБ  контролира възрастните насекоми ,но особенно силно е действието му върху яйцата и ларвите.По тази причина насекомите трябва да се атакуват в началните стадий от тяхното развитие.

Карантинен срок:Няма

Фитотоксичност:Няма

Екотоксичност:Не е опасен за пчелите и полезните насекоми и акари.

Предпазни мерки:Продукта не екласифициран,като вреден или опасен.

POCHAR.jpg
viber_image_2023-12-22_00-52-39-525.jpg
bottom of page