поражения от Калифорнийски трипс при фирма Агростан

преди третиране

преди третиране

след третиране - личат си в долните етажи поразените листа, а в горните етажи новите здрави листа

оранжерията след третиране е напълно здрава

така изглеждат оранжериите, третирани с нашите продукти

фирма Биодинамик

приложение на Пошар срещу Нематоди