поражения от Калифорнийски трипс при фирма Агростан

преди третиране

преди третиране

след третиране,личат си в долните етажи поразените листа в горните етажи новите здрави листа

оранжерията след третиране е напълно здрава

така изглеждат уранжерийте третирани с нашите продукти

фирма Биодинамик

приложение на Пошар срещу Ниматоди